Terug van weggeweest!

Dit is de voorlopige versie (van 24 juni 2020) van de website van Aleptos Techniek,
dat is de nieuwe naam voor Vortex Balanceertechniek B.V. ,
tot voor kort gevestigd op het vanouds bekende adres in Soest.
Na een aantal jaren buitenland zijn wij sinds eind 2019 weer terug!
Dit zijn onze activiteiten:

a. Balanceren ter plaatse

Een machine trilt als gevolg van onbalans, maar...

- Uitbouwen kost teveel tijd?
- Stilstand is, vanwege produktieverlies, te kostbaar?
- Vervoer is niet (goed) mogelijk?

Dan hebben we daar een hele mooie oplossing voor!
Vaak kunnen rotoren (draaiende machineonderdelen) door Aleptos Techniek,
zonder uitbouw, ter plaatse worden gebalanceerd.
Het gaat in de praktijk dan vooral om ventilatoren.

     
Om ter plaatse balanceren mogelijk te maken, dient aan een tweetal voorwaarden te worden voldaan:
– de ventilator moet voldoende toegankelijk zijn (bijvoorbeeld via een inspectieluik);
– de aandrijving kan een aantal keren in- en uitgeschakeld worden.
 
Met behulp van portable balanceerapparatuur kan dan op lokatie gebalanceerd worden.
Deze mogelijkheid is ideaal voor bedrijven welke nagenoeg continu produceren zoals bijvoorbeeld fritesbakkerijen, papierfabrieken, suikerfabrieken en grasdrogerijen.
De meetapparatuur combineert het meten zelf met het rekenwerk, dat nodig is om de samenhang tussen de meetwaarden en de aanvankelijk aanwezige, te corrigeren onbalansen vast te kunnen stellen.
Balanceren ter plaatse is een activiteit, waarbij ervaring een belangrijke rol speelt.
Aleptos Techniek beschikt over tientallen jaren ervaring met balanceren ter plaatse!
Onbalans(massa)correctie kan vaak plaatsvinden met behulp van speciaal ontwikkelde klemgewichten.

Deze werkzaamheden voert Aleptos Techniek overigens niet alleen in Nederland uit.
In de afgelopen jaren heeft Aleptos Techniek deze werkzaamheden, meestal in opdracht van de Nederlandse fabrikant van de onderhavige machine, in diverse landen binnen en buiten Europa (o.a. Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Polen, Turkije, Iran) uitgevoerd.
Omgekeerd voert Aleptos Techniek deze werkzaamheden ook in Nederland en daarbuiten uit in opdracht van machinefabrikanten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten.
Kortom, bel Aleptos Techniek om stilstand tot een minimum te beperken!

b. Balanceermachines en -apparaten

Voor het onderhoud / repareren / moderniseren / kalibreren van balanceermachines en,
vooral, het oplossen van problemen met balanceren en balanceermachines,
kunt U nu, net als eerder, weer terecht bij Aleptos Techniek.

     

En uiteraard ook voor het leveren van onderdelen en nieuwe machines!

Wij hebben ruim dertig jaar ervaring met het oplossen van problemen met balanceerprocessen,
balanceergereedschap, onbalanscorrectie en machines.
Vooral met de door ons tientallen jaren in Nederland vertegenwoordigde machines en -apparatuur van
CEMB en Hofmann, maar ook met andere merken, zoals Schenck, Reutlinger, Trebel, Losenhausen en IRD.
Vaak machines met al vele jaren achter de rug, waarbij wij er ook in geslaagd zijn om machines weer
in bedrijf te kunnen stellen waarvan de oorspronkelijke fabrikant niet meer bestaat of deze er,
vanwege de ouderdom, zelf geen support meer voor verleent.

Soms ligt het probleem niet eens bij de machine zelf, maar aan de methode, aan het te balanceren werkstuk of aan het gebruikte hulpgereedschap. Daar kunnen wij dan ook een oplossing voor bedenken en realiseren.

Verder is het vaak mogelijk om een oudere defecte machine uit te rusten met een nieuw meetsysteem, zodat de machine, voor slechs een deel van de prijs van een nieuwe, weer jaren mee kan!

c. ... en binnenkort nog meer..

Kijk daarom binnenkort nog eens op deze site!